dc

cc


***☆☆28/10-1/11/2016 Deepavalis Holiday☆☆


***¤¤¤▷Sjk (c) Shih Chung Cawangan bertekad mencapai Sekolah Cemerlang Menjelang 2015!!!◁¤¤¤***

Thursday, April 18, 2013

School Administration System

Kepada ibu bapa sekolah:

"School Administration System" sekolah kita tidak boleh berfungsi pada masa kini, pihak sekolah akan menyelesaikan masalah dengan secepat mungkin. 

Sekian, terima kasih.