dc

cc


***☆☆28/10-1/11/2016 Deepavalis Holiday☆☆


***¤¤¤▷Sjk (c) Shih Chung Cawangan bertekad mencapai Sekolah Cemerlang Menjelang 2015!!!◁¤¤¤***

Tuesday, April 9, 2013

Sarana Ibu Bapa


Semua Ibu Bapa,
SARANA IBU BAPA
Kementerian Pelajaran Malaysia telah melancarkan terbitan Sarana Ibu Bapa.
Penerbitan tersebut merupakan suatu inisiatif kebangsaan bagi meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelanjaran anak-anak di dalam dan di luar sekolah demi kecemerlangan masa hadapan negara yang tercinta Malaysia.

2.    Pihak sekolah berharap ibu bapa melayari laman  web sekolah dengan secepat mungkin untuk memahami kandungan sarana dan mengaplikasikannya untuk meningkatkan prestasi akademik anak.Sekian dimaklumkan, terima kasih.